Quick
 Login

Test in vadba za desetprstno slepo tipkanje

TopTyper

Urejevalnik besedila:

Začetno besedilo

 Urejanje boste začeli s tem začenim besedilom.

Končno besedilo

 Preoblikuj začetno besedilo v končno besedilo.
Pritisnili ste  
0
 tipk
Timer [h:m:s]: 
0
TopTyper


Last 10
Contest
Ranks0 Active
Public
Contests
Last 10
Tests


25wpm
21wpm
23wpm
21wpm
23wpm
23wpm
21wpm
21wpm
20wpm
21wpm