Quick
 Login

Test in vadba za desetprstno slepo tipkanje

TopTyper

Urejevalnik besedila:

Začetno besedilo

 Urejanje boste začeli s tem začenim besedilom.

Končno besedilo

 Preoblikuj začetno besedilo v končno besedilo.
Pritisnili ste  
0
 tipk
Timer [h:m:s]: 
0
TopTyper


Last 10
Tests


45wpm
30wpm
17wpm
32wpm
33wpm
34wpm
48wpm
49wpm
54wpm
41wpm