Quick
 Login

Test in vadba za desetprstno slepo tipkanje

TopTyper

Urejevalnik besedila:

Začetno besedilo

 Urejanje boste začeli s tem začenim besedilom.

Končno besedilo

 Preoblikuj začetno besedilo v končno besedilo.
Pritisnili ste  
0
 tipk
Timer [h:m:s]: 
0
TopTyper


Last 10
Tests


31wpm
33wpm
27wpm
35wpm
17wpm
38wpm
36wpm
36wpm
31wpm
8wpm